Sadala Agro OÜ

Reg. nr: 10607677
Asukoht: Suur 14, Sadala alevik, Jõgeva vald, Jõgevamaa 48501

Telefon: (+372) 77 62 980
E-post: info@sadalaagro.ee

Ahti Kalde

Juhatuse liige

Üllar Uibo

Finantsjuht

Liana Anton

Haldusjuht

Liisa Katt

Taimekasvatusassistent/logistik

Aidu Kodas

Seemnekeskuse juhataja

Sanna Rajaleid

Personalispetsialist